• Zoeken

Procedure na de beoordeling

Bericht en publicatie van het oordeel

Als uw interventie beoordeeld is, krijgt u van de secretaris van de commissie een brief met het oordeel, voorzien van een toelichting. Het oordeel wordt gepubliceerd op de website van het Trimbos-instituut.

Geldigheidsduur erkenning en herbeoordeling

Een erkenning is niet voor altijd. De interventies worden na vijf jaar opnieuw beoordeeld. Uitgangspunt hierbij is dat een interventie een ontwikkelingsproces doormaakt en dat ook de context veranderlijk is. Het secretariaat van de erkenningscommissie neemt voor de herbeoordeling contact op met de indieners van de vorige keer. Een kortere termijn van herbeoordeling geldt bij een ‘onder voorbehoud’ afgegeven erkenning, deze is namelijk maar een half jaar geldig.

Herbeoordeling voor afloop van de geldigheidsduur

Interventies kunnen op initiatief van de eigenaar al voor de afloop van de uiterlijke geldigheidsduur opnieuw worden ingediend. Dit is een mogelijkheid voor interventies die een snelle ontwikkeling hebben doorgemaakt, die niet zijn erkend, of waarvan nieuw onderzoek een ander oordeel van de erkenningscommissie voorspelt. In dit laatste geval kan ook het Trimbos-instituut (op verzoek van de erkenningscommissie) een initiatief nemen tot een vroegtijdige herbeoordeling.

Informatie en aanmelden

Wilt u meer weten over de procedure of een interventie aanmelden?
Neem contact op met Lex Hulsbosch of Maaike van Vugt

MEDEDELING:
ER KUNNEN MOMENTEEL HELAAS GEEN NIEUWE AANMELDINGEN IN BEHANDELING WORDEN GENOMEN

Vergaderdata erkenningscommissie

  • 7 februari 2018

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.