• Zoeken

Beoordelingsprocedure

De interventies worden op zorgvuldige wijze beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Voor de erkenning zijn heldere criteria geformuleerd.

De procedure en werkwijze zijn vergelijkbaar met de erkenningstrajecten van het Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, het Centrum Gezond Leven, Movisie, Vilans en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Oordelen die de erkenningscommissie kan geven

Er zijn vier niveaus waarop de commissie een interventie kan erkennen:
niveau 1: goed onderbouwd
niveau 2: eerste aanwijzingen voor effectiviteit
niveau 3: goede aanwijzingen voor effectiviteit
niveau 4: sterke aanwijzingen voor effectiviteit

Kort samengevat betekenen zij het volgende:

Goed onderbouwd
Doelgroep, doelen, aanpak en randvoorwaarden zijn degelijk beschreven.
De werkzaamheid van de interventie is onderbouwd met modellen, theorie of literatuur.

Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Effectiviteit is aangetoond met minimaal een voor- en nameting. Richtlijn voor aantal studies: er zijn minimaal twee studies beschikbaar waarvan minimaal 1 uitgevoerd in de Nederlandse context.

Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Effectiviteit is aangetoond met minimaal één sterk Nederlands onderzoek (zoals experimenteel onderzoek) of meerdere onderzoeken met een lagere bewijskracht (bijvoorbeeld meerdere n=1-studies).

Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
Effectiviteit is aangetoond met twee sterke Nederlandse onderzoeken (gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep en 6 maanden follow-up) of één Nederlands sterk onderzoek in combinatie met sterke buitenlandse onderzoeken.

Daarbij heeft de commissie de mogelijkheid een interventie ‘onder voorbehoud’ te erkennen. Dit kan ze doen als volgens de commissie erkenning mogelijk is nadat enkele eenvoudige aanvullingen op de interventiebeschrijving zijn gegeven. Natuurlijk kan de commissie ook bepalen dat er reden is om een interventie niet te erkennen: omdat een interventie (nog) niet voldoende theoretisch onderbouwing heeft of omdat ze volgens onderzoek averechts blijkt te werken.

Unaniem, onafhankelijk oordeel van de commissie

De commissie beoordeelt of een interventie voor erkenning in aanmerking komt en op welk niveau. Hiervoor is een unaniem oordeel nodig.

Informatie en aanmelden

Wilt u meer weten over de procedure of een interventie aanmelden?
Neem contact op met Lex Hulsbosch of Maaike van Vugt

Vergaderdata erkenningscommissie

 • 15-02-2017
  (uiterlijk inleveren: 11-01)
 • 17-05-2017
  (uiterlijk inleveren: 12-04)
 • 19-07-2017
  (uiterlijk inleveren: 14-06)
 • 06-09-2017
  (uiterlijk inleveren: 02-08)
 • 22-11-2017
  (uiterlijk inleveren: 18-10)

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.